Znaleziono 4 artykuły

Anna Augustyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka miejska w Polsce w świetle polityki spójności EU na lata 2014-2010 Anna Augustyn s. 7-15
Przywództwo liderów lokalnych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego Anna Augustyn s. 11-22
Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego w świetle europejskiej polityki spójności i krajowej polityki miejskiej = The role of local territorial government in the light of European cohesion policy and national urban policy Anna Augustyn s. 161-173
    Zacytuj
  • Udostępnij
Idea Cittàslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast Anna Augustyn s. 745-757