Znaleziono 3 artykuły

Józef Augustyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomoc Kościoła w integracji seksualnej dzieci i młodzieży Józef Augustyn s. 65-77
"Sakrament pojednania", Józef Augustyn, Kraków 2000 : [recenzja] Tadeusz Reroń Józef Augustyn (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina", red. J. Augustyn, Kraków 2014 : [recenzja] Piotr Tymosiewicz Józef Augustyn (aut. dzieła rec.) s. 238-240