Znaleziono 7 artykułów

Krzysztof Augustyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces formowania pułków piechoty liniowej w województwie płockim w okresie powstania listopadowego Krzysztof Augustyniak s. 15-24
Proces formowania pułków piechoty liniowej w województwie płockim w okresie powstania listopadowego Krzysztof Augustyniak s. 15-24
Proces formowania 1. pułku jazdy płockiej w powstaniu listopadowym Krzysztof Augustyniak s. 23-35
Proces formowania 1. pułku jazdy płockiej w powstaniu listopadowym Krzysztof Augustyniak s. 23-35
Wysiłek mobilizacyjny województwa płockiego na tle innych województw prawobrzeżnych w okresie powstania listopadowego Krzysztof Augustyniak s. 47-56
Straż Bezpieczeństwa w województwie płockim w pierwszym okresie powstania listopadowego Krzysztof Augustyniak s. 75-88
Pismo Naczelnego Dowódcy Siły Zbrojnej Województwa Płockiego do Komisji Województwa Płockiego z dnia 12 lutego 1831 r. Krzysztof Augustyniak s. 145-148