Znaleziono 7 artykułów

Małgorzata Augustyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konflikty społeczne w koncepcji Alvina Tofflera Małgorzata Augustyniak s. 11-25
Max Weber o władzy i odpowiedzialności w polityce Małgorzata Augustyniak s. 39-54
The function of law in political and social conditions of pluralism in the reception of Hannah Arendt Małgorzata Augustyniak Edyta Sokalska s. 65-88
Prawo jednostki a dobro wspólne - powracający dylemat Małgorzata Augustyniak s. 77-93
Prawidłowości rozwoju społecznego w myśli politycznej Edwarda Abramowskiego Małgorzata Augustyniak s. 147-168
Człowiek w przestrzeni publicznej w filozofii Hannah Arendt = Th Man in the Public Space in the Philosophy of Hannah Arendt Małgorzata Augustyniak s. 243-258
Wielość i równość jako kategorie myśli politycznej Hannah Arendt Małgorzata Augustyniak s. 265-279