Znaleziono 7 artykułów

Anna Augustyniuk-Kram

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizmy pożyteczne w strategiach biologicznego zwalczania - grzyby owadobójcze Anna Augustyniuk-Kram s. 45-54
Rolnictwo ekologiczne a właściwości gleby i jej różnorodność biologiczna Anna Augustyniuk-Kram s. 45-63
The parasite-host system as exemplified by the interactions between entopathogenic fungi and insects Anna Augustyniuk-Kram s. 51-68
Sprawozdanie z konferencji "Ekologiczne problemy XX wieku : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa" : Warszawa, 28 października 2011 Anna Augustyniuk-Kram s. 117-123
Sprawozdanie z I ogólnopolskiej konferencji z zakresu patologii owadów "Stan obecny i kierunki badań z zakresu patologii owadów w Polsce" : Sękocin Stary, 6-7 marca 2012 r. Anna Augustyniuk-Kram s. 123-126
Sprawozdanie z 47. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Mikroorganizmy - roślina - środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu", Puławy, 12-15 maja 2013 Anna Augustyniuk-Kram Elżbieta Popowska-Nowak s. 185-193
Szkolenie "Organizmy genetycznie zmodyfikowane" : Warszawa 17 IX 2007 r. Anna Augustyniuk-Kram s. 556-559