Znaleziono 7 artykułów

Krzysztof Bąkała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przybyli na Wołyń nieproszeni... Krzysztof Bąkała s. 9-48
Działalność arcybiskupa Józefa Teodorowicza w okresie walk obronnych Lwowa 1918-1919 Krzysztof Bąkała s. 59-80
Michał Elwiro Andriolli - powstaniec, artysta, gospodarz : w 120. rocznicę śmierci Krzysztof Bąkała s. 69-86
Smaki zwycięstwa – działania 1. Dywizji Pancernej generała Maczka Krzysztof Bąkała s. 201-222
Banderia Prutenorum Krzysztof Bąkała s. 235-239
Obchody Roku Tadeusza Kościuszki Krzysztof Bąkała s. 253-256
Kartografia a badania historyczne – na przykładzie zasobów Biblioteki Muzeum Niepodległości dotyczących województwa lwowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym Krzysztof Bąkała s. 265-294