Znaleziono 1 artykuł

Tomasz Bąkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recenzja rozprawy doktorskiej Pani magister Moniki Anny Ziniewicz pt. „Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich”, Olsztyn 2011 Tomasz Bąkowski Monika Anna Ziniewicz (aut. dzieła rec.) s. 85-92