Znaleziono 7 artykułów

Magdalena Błaszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2015 roku Magdalena Błaszak s. 93
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2015 roku Magdalena Błaszak s. 95
Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2013 roku Magdalena Błaszak s. 109
Przekłady literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii w latach 2007—2013 Magdalena Błaszak s. 121-127
Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej Magdalena Błaszak s. 143-151
Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 2007-2012 Magdalena Błaszak s. 247-251
Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 1990—2006 Magdalena Błaszak s. 321-333