Znaleziono 7 artykułów

Henryk Bałabuch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontrowersje w łonie władz carskich na tle konfliktu wokół "Gazety Lubelskiej" w latach 1887-1888 Henryk Bałabuch s. 27-35
Próby reform rosyjskiego systemu prasowego w przededniu rewolucji 1905 roku Henryk Bałabuch s. 87-101
"Myśl Niepodległa " O niepodległości. Publicystyka Andrzeja Niemojewskiego z lat 1917-1919 Henryk Bałabuch s. 115-138
Sesja naukowa "Powstanie Styczniowe - sprawy, regiony, ludzie" Henryk Bałabuch s. 150-151
Cenzura a rusyfikacja : tożsamość czy podobieństwo celów i metod? : uwagi na przykładzie polskiej prasy prowincjonalnej końca XIX wieku Henryk Bałabuch s. 177-199
„Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865–1915”, Henryk Bałabuch, Lublin 2001 : [recenzja] Stanisław Wiech Henryk Bałabuch (aut. dzieła rec.) s. 237-239
Dyskusja Henryk Bałabuch s. 305-308