Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Bałandynowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reintegracja społeczna skazanych wsparta na paradygmacie tożsamoœci osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej Andrzej Bałandynowicz s. 9-39
Profilaktyka i prewencja zachowań suicydalnych w okresie adolescencji u dzieci i młodzieży Andrzej Bałandynowicz s. 17-40
Filozofia probacji a edukacja do zawodu terapeuty probacyjnego szansą humanizowania systemu egzo- i makrospołecznego na poziomie lokalnej demokracji normatywnej Andrzej Bałandynowicz s. 23-47
Reintegracja społeczna skazanych : paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej Andrzej Bałandynowicz s. 25-52
Porażka systemu izolacyjnego a kształtowanie racjonalnej polityki kryminalnej opartej na środkach probacyjnych w Polsce Andrzej Bałandynowicz s. 25-46
Praca jako proces transformacji ku integralnemu rozwojowi człowieka w świecie prawa i praktyki probacyjnej Andrzej Bałandynowicz s. 105-120
Podmiotowość osoby i dobro wspólne w procesie reintegracji społecznej a system probacji Andrzej Bałandynowicz s. 107-135
Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa Andrzej Bałandynowicz s. 121-156