Znaleziono 2 artykuły

Aleksander Bańka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Realność i intelekt Léon Noël Aleksander Bańka (tłum.) s. 37-57
Illacjonizm czy immediatyzm? Spór wokół neoscholastycznej koncepcji realizmu w "Kryteriologii" Désiré Merciera Aleksander Bańka s. 131-158