Znaleziono 8 artykułów

Jakub Sebastian Bańka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pytanie ontologiczne i problem czasu Jakub Sebastian Bańka s. 35-40
Ontologia i hipoteza filokryptologii Jakub Sebastian Bańka s. 35-46
Ontologiczna możliwość prawdziwości - adaequatio : analiza filokryptologiczna Jakub Sebastian Bańka s. 53-66
Jedno i Byt, czyli filokryptyczna geneza ontologicznej jedności Jakub Sebastian Bańka s. 57-61
Nauka o prawdzie Arystotelesa : podstawa ontologicznej jedności syntezy kategorialnej Jakub Sebastian Bańka s. 69-76
Problem jedności bytu i logosu w "Krytyce czystego rozumu" Immanuela Kanta Jakub Sebastian Bańka s. 69-83
Ontologia jako dialektyka respektywna : zarys problemu prawdy i fałszu w Platońskim dialogu "Sofista" Jakub Sebastian Bańka s. 87-94
Pierwsze zdanie ontologii : Parmenides uzasadniający i uzasadniany Jakub Sebastian Bańka s. 121-127