Znaleziono 31 artykułów

Miłosz Babecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Miłosz Babecki s. 5-8
Wprowadzenie = Introduction Miłosz Babecki s. 5-10
Wprowadzenie Miłosz Babecki s. 5-11
Wprowadzenie Miłosz Babecki Mariola Marczak s. 5-9
Wprowadzenie Miłosz Babecki Urszula Doliwa s. 5-7
Wprowadzenie Miłosz Babecki s. 5-7
Wprowadzenie Miłosz Babecki Mariola Marczak s. 5-10
Wprowadzenie Miłosz Babecki s. 5-6
Problematyka neutralizowania strategii reklamowych produktów i usług na przykładzie odwróconej gamifikacji Miłosz Babecki s. 9-28
Wybrane aspekty promocji miast i regionów polskich : zagrożenia Miłosz Babecki s. 13-25
Funkcje epizodycznych gier internetowych w procesach modelowania wirtualnego wizerunku terrorysty i terroryzmu : analiza aspektowa Miłosz Babecki s. 38-58
"Hiper-Polak” jako struktura informacyjna w badaniach nad typologizowaniem wizerunku obywateli w społeczeństwie totalitarnym na przykładzie serialu "Zmiennicy" w reżyserii Stanisława Barei Miłosz Babecki s. 55-73
Geneza pornografizacji przekazu w cyfrowej rozrywce krzemowych Kolumbów : przypadek Polski Miłosz Babecki s. 77-100
Trójwymiarowe osobowości w cyfrowej mgle Three-dimensional personalities in a digital fog Miłosz Babecki Randi Zukerberg (aut. dzieła rec.) s. 91-97
Cywilizacyjne i metodologiczne konsekwencje danetyzacji Miłosz Babecki Kenneth Cukier (aut. dzieła rec.) Viktor Mayer-Schönberger (aut. dzieła rec.) s. 135-142
Komercyjna symbolika i polityczne produkty medialne w kampanii "nie dla idiotów" Miłosz Babecki s. 137-147
Problematyka zakłóceń w komunikowaniu reklamowym w procesie planowania mediów Miłosz Babecki s. 142-152
Problematyka monetyzacji wirtualnej mediasfery : potencjał, modele, konsekwencje Miłosz Babecki s. 149-160
Problematyka monetyzacji wirtualnej mediasfery : potencjał, modele, konsekwencje Miłosz Babecki s. 149-160
Znaczenie i funkcje nowych mediów w transferze informacji o produktach terytorialnych : wybrane aspekty = The role and functions on new media in information transfer about territorial products : selected aspects Miłosz Babecki s. 157-170
Znaczenie i funkcje nowych mediów w transferze informacji o produktach terytorialnych : wybrane aspekty = The role and functions on new media in information transfer about territorial products : selected aspects Miłosz Babecki s. 157-170
    Zacytuj
  • Udostępnij
Poznawcze i społeczne konsekwencje ramowania wirtualnej mediasfery Miłosz Babecki Alexander Halavais (aut. dzieła rec.) s. 157-164
Islamski «jihad» w amerykańskim kinie : terror i rozrywka Miłosz Babecki s. 165-172
Wybrane aspekty zaburzeń procesów komunikacyjnych w dramaturgii współczesnej Miłosz Babecki s. 204-220
Funkcje gier interwencyjnych w procesach percepcji rzeczywistości pozamedialnej (Functions of online games for changes during the reality perception process) Miłosz Babecki Mary Flanagan (aut. dzieła rec.) s. 207-214
Stare media w defensywie? Znaczenie i funkcje podręcznika do nauczania JPJO w mediasferze nowych mediów Miłosz Babecki s. 269-278
Czy jeszcze komunikowanie społeczne? Miłosz Babecki Clifford Nass (aut. dzieła rec.) Byron Reeves (aut. dzieła rec.) s. 270-273
Uru Diaspora – wirtualni uchodźcy i zagubione awatary Miłosz Babecki Celia Pearce (aut. dzieła rec.) s. 278-285
Telewizyjno-informacyjna stylizacja świata przedstawionego dramatów Pavla Kohouta Miłosz Babecki s. 282-293
Problematyka wizerunkowego modelowania polskości w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego – między obrazem a tekstem Miłosz Babecki Maria Rółkowska s. 313-320
W kierunku antropologii reklamy Miłosz Babecki W. Ronald Lane (aut. dzieła rec.) Thomas Russell (aut. dzieła rec.) s. 369-371