Znaleziono 2 artykuły

Tamara Bairašauskaite

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sejmiki litewskie w pierwszej ćwierci XIX wieku: prawo i zwyczaj Tamara Bairašauskaite s. 125-129, 183
Materiały tatarskie w zbiorach Władysława Syrokomli vel Ludwika Kondratowicza Tamara Bairašauskaitė s. 223-238