Znaleziono 6 artykułów

Anna Bajerowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ontologie terminologiczne jako cyfrowe reprezentacje wiedzy Anna Bajerowska s. 1-8
Inkorporowanie modeli z dziedziny fizyki, matematyki i neurobiologii na grunt lingwistyki antropocentrycznej = Applying Physical, Mathematical and Neurobiological Models into Linguistic Research Anna Bajerowska s. 1-8
Intelligenzarten und Dolmetschen : einige Bemerkungen zu Howard Gardners Theorie der vielfachen Intelligenz Anna Bajerowska s. 113-123
Antropocentryczna a korelatywna koncepcja wiedzy i informacji Anna Bajerowska s. 229-239
"Biomedizin als sprachliche Kontroverse. Die Thematisierung von Sprache im öffentlichen Diskurs zur Gendiagnostik", Silke Domasch, Berlin-New York 2007 : [recenzja] Anna Bajerowska Silke Domasch (aut. dzieła rec.) s. 281-285
"Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy", red. Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała, Wrocław 2009 : [recenzja] Anna Bajerowska Zofia Bilut-Homplewicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Czachur (aut. dzieła rec.) Marta Smykała (aut. dzieła rec.) s. 306-313