Znaleziono 6 artykułów

Adam P. Balcerzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chosen Problems of the Euro Zone Enlargement Adam P. Balcerzak Dorota Górecka Elżbieta Rogalska s. 1-11
The Aim and the Scope of the Journal Adam P. Balcerzak s. 3
Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej Adam P. Balcerzak Marcin Fałdziński Tomas Meluzin Michał Bernard Pietrzak Marek Zinecker s. 11-28
Knowledge and Innovation Potential – Intangible Economic Resources in the New Global Economy of the 21st Century Adam P. Balcerzak s. 90-109
Monetary Policy under Conditions of NAIRU "Flattening" Adam P. Balcerzak s. 95-105
Limitations of the National Economic Policy in the Face of Globalization Process Adam P. Balcerzak s. 279-290