Znaleziono 1 artykuł

Wacław Bald

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartości przestrzenne zabudowy śródmiejskiej w Łodzi na przykładzie dwóch kwartałów przy ulicy Piotrkowskiej Wacław Bald Henryk Jaworowski Irena Popławska s. 134-142