Znaleziono 14 artykułów

Jacek Baluch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawa estetyczna Květoslav Chvatik Jacek Baluch (tłum.) s. 52-70
Przekład wiersza wolnego Jiři Levý Jacek Baluch (tłum.) s. 99-104
Pan Sławiński Jacek Baluch s. 135
Mukařovskiego fragmenty metodologiczne : słowo wprowadzające Květoslav Chvatik Jacek Baluch (tłum.) s. 165-167
Rozmowa z Janem Mukařovskim Jan Mukařovský Bohumil Novák Jacek Baluch (tłum.) s. 168-173
Aktualny stan naszej estetyki Jan Mukařovský Jacek Baluch (tłum.) s. 174-176
Strukturalizm dla wszystkich Jan Mukařovský Jacek Baluch (tłum.) s. 176-182
O metodologii nauki o literaturze Jan Mukařovský Jacek Baluch (tłum.) s. 182-197
Epos a powieść : (o metodologii badania powieści) Michaił Bachtin Jacek Baluch (tłum.) s. 203-230
[Ogromnie ucieszyłem się z zaproszenia...] Jacek Baluch s. 252-254
Historia literatury : jej problemy i zadania Felix Vodička Jacek Baluch (tłum.) s. 257-286
Podstawowe typy związków i zależności literackich Dionýz Ďurišin Jacek Baluch (tłum.) s. 345-357
Konferencja Teoretycznoliteracka Młodych Pracowników Polonistyki (Pcim, 2-7 lutego 1965) Jacek Baluch s. 605-608
Problemy procesu historycznoliterackiego w interpretacji praskiego strukturalizmu Felix Vodička Jacek Baluch (tłum.) s. 642-651