Znaleziono 2 artykuły

Zofia Balwierz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do problematyki dynamiki osadnictwa w okolicach Leśna w Borach Tucholskich Zofia Balwierz Elżbieta Grzelakowska s. 1, 3-13
Próba korelacji faz osadnictwa pradziejowego z wynikami badań paleobotanicznych w mikroregionie oderskim Zofia Balwierz Elżbieta Grzelakowska s. 1, 275-284