Znaleziono 4 artykuły

Artur Banaszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pewność jako problem filozoficzny w "Prawidłach kierowania umysłem" Kartezjusza Artur Banaszkiewicz s. 81-99
Pojęcie prawdy transcendentalnej w "Philosophia prima, sive Ontologia" Christiana Wolffa Artur Banaszkiewicz s. 83-103
Zjawisko i rzecz sama w sobie : niektóre aspekty pojęcia przedmiotu w "Krytyce czystego rozumu" I. Kanta Artur Banaszkiewicz s. 155-167
Encyklopedia filozoficzna Immanuel Kant Artur Banaszkiewicz (tłum.) s. 191-230