Znaleziono 3 artykuły

Zbigniew Bania

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski - historyk sztuki nowożytnej Zbigniew Bania s. 7-9
"Veit Stoss. Der Krakauer Marienaltar", opisał i wyjaśnił Veit Funk, Freiburg-Basel-Wien 1985 : [recenzja] Zbigniew Bania Veit Funk (aut. dzieła rec.) s. 189-190
List Konstantego Tencalli do hetmana Stanisława Koniecpolskiego Zbigniew Bania s. 279-285