Znaleziono 1 artykuł

Elizabeth Baquedano

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Turquoise Diadems and Staffs of Office: Elite Costume and Insignia of Power in Aztec and Colonial Mexico", Justyna Olko, Warsaw 2005 : [recenzja] Elizabeth Baquedano Justyna Olko (aut. dzieła rec.) s. 263-266