Znaleziono 24 artykuły

Joachim Bar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zgromadzenie Sióstr Serafitek Joachim Bar s. 75-211
Rozwój stanów doskonałości w Polsce, VII Zgromadzenie sióstr obliczanek (1888-1958) Joachim Bar s. 79-123
Rozwój stanów doskonałości w Polsce, VI Początki zgromadzenia sióstr bernardynek samaratynek Joachim Bar s. 143-192
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Wydziału Prawa Kanonicznego A. T. K. w W-wie w roku akad. 1964 Joachim Bar s. 155
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia : c.d. Joachim Bar s. 181-224
Z dziejów nowych form organizacyjnych stanów doskonałości w Polsce Joachim Bar s. 189-213
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia Joachim Bar s. 203-295
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia Joachim Bar s. 215-282
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia c.d. Joachim Bar s. 249-288
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia c.d. Joachim Bar s. 263-353
Kodeks Prawa Kanonicznego a konstytucje zakonu OO. Franciszkanów Joachim Bar s. 309-326
Z dziejów wychowania dziewcząt w dawnej Polsce Joachim Bar s. 313-339
Jubileusz ks. Prof. Dra. Mariana Myrchy Joachim Bar s. 315-319
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia : c.d. Joachim Bar s. 339-421
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej Joachim Bar s. 339-357
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia : c.d. Joachim Bar s. 343-407
Z praktyki sądowej : Proces beatyfikacyjny O. Maksymiliana Kolbe Joachim Bar s. 351-354
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia : c.d. Joachim Bar s. 365-378
Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1941-1956 Joachim Bar s. 387-439
"Edmund Bojanowski i jego dzieło", Agnieszka S. Szelgiewicz, Poznań-Warszawa-Lublin 1966 : [recenzja] Joachim Bar Agnieszka S. Szelgiewicz (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Ekskomunika", Marian Alfons Myrcha, Warszawa 1959; "Interdykt", Marian Alfons Myrcha, Warszawa 1960; "Depozycja i degradacja", Marian Alfons Myrcha, Warszawa 1961 : [recenzja] Joachim Bar Marian Alfons Myrcha (aut. dzieła rec.) s. 396-397
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Wydziału Prawa Kanonicznego ATK w roku akad. 1966 Joachim Bar s. 399-404
Polskie zakony Joachim Bar s. 421-592
Wykaz treści dziesięciu roczników (1948-1958) "Polonia Sacra" Joachim Bar s. 457-477