Znaleziono 5 artykułów

Barbara Baraniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marzenia, duchowość i mistrzostwo zawodowe wpisane w dążenia człowieka-pracownika do kariery zawodowej w koncepcji Tadeusza W. Nowackiego Barbara Baraniak s. 41-62
Kardynała Stefana Wyszyńskiego wizja pracy Barbara Baraniak s. 45-72
Edukacja zawodowa w kreowaniu zmian szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego, zorientowanych na rynek pracy Barbara Baraniak s. 71-87
"Człowiek w pedagogice pracy", red. B. Baraniak, Warszawa 2012 : [recenzja] Monika Rusin Barbara Baraniak (aut. dzieła rec.) s. 155-164
"Nowy słownik pedagogiki pracy", Tadeusz W. Nowacki, Kazimiera Korabiowska-Nowacka, Barbara Baraniak, Warszawa 1999 : [recenzja] Grażyna Paluch Barbara Baraniak (aut. dzieła rec.) Kazimiera Korabiowska-Nowacka (aut. dzieła rec.) Tadeusz W. Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 244-245