Znaleziono 22 artykuły

Ignacy Tadeusz Baranowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podlasie w przededniu Unii Lubelskiej : trzy studya z dziejów społeczno-ekonomicznych Ignacy Tadeusz Baranowski s. 48-74
Ze studyów nad dziejami agrarnemi Polski. Stosunek chłopa do ziemi we wsi Małopolskiej w ostatnich wiekach Rzeczypospolitej Ignacy Tadeusz Baranowski s. 55-69
Agrarica Ignacy Tadeusz Baranowski s. 60-73
Z dziejów feudalizmu na Podlasiu : Rajgrodzko-Goniądzkie "państwo" Radziwiłłów w pierwszej połowie XVI wieku Ignacy Tadeusz Baranowski s. 62-74
Wsie holenderskie na ziemiach polskich Ignacy Tadeusz Baranowski s. 64-82
U stóp Babiej Góry Ignacy Tadeusz Baranowski s. 74-93
Sądy Referendarskie Ignacy Tadeusz Baranowski s. 82-96
Próby organizacyi w Polsce drobnego kredytu wiejskiego za czasów Stanisława Augusta Ignacy Tadeusz Baranowski s. 102-115
Adam Pilchowski : działacz agrarny z czasów zygmuntowskich Ignacy Tadeusz Baranowski s. 141-151
Jus Tutoriae w dobrach duchownych na Mazowszu Ignacy Tadeusz Baranowski s. 152-156
U stóp Babiej Góry : (dokończenie) Ignacy Tadeusz Baranowski s. 157-174
Z dziejów feudalizmu na Podlasiu : (dokończenie) Ignacy Tadeusz Baranowski s. 158-169
Sądy Referendarskie : (dokończenie) Ignacy Tadeusz Baranowski s. 170-184
Podlasie w przededniu Unii Lubelskiej : trzy studya z dziejów społeczno-ekonomicznych Ignacy Tadeusz Baranowski s. 183-203
Zmienne koleje Statutu Toruńskiego Ignacy Tadeusz Baranowski s. 200-217
Sprawa szlachty poddańczej w starostwie Tykocińskiem : z powodu artykułu ks. Zygmunta Dunin-Kozickiego Ignacy Tadeusz Baranowski Zygmunt Dunin-Kozicki (aut. dzieła rec.) s. 248-254
Udział Stanisława Augusta i jego otoczenia w przygotowaniu Kodeksu Dyplomatycznego Polski Ignacy Tadeusz Baranowski s. 251-256
Ignacy Tadeusz Baranowski, "Księgi Referendarskie, Tom I : 1582-1602", Warszawa 1910 : [recenzja] J. Siemieński Ignacy Tadeusz Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 257-260
Rzut oka na znaczenie Dniepru w dziejach gospodarczych Polski Ignacy Tadeusz Baranowski s. 269-284
Zmienne koleje Statutu Toruńskiego : (dokończenie) Ignacy Tadeusz Baranowski s. 294-310
Podlasie w przededniu Unii Lubelskiej : trzy studya z dziejów społeczno-ekonomicznych Ignacy Tadeusz Baranowski s. 299-321
Wsie miasta Kalisza Ignacy Tadeusz Baranowski s. 355-369