Znaleziono 6 artykułów

Jacek Barcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Iracki Trybunał Specjalny : część II Jacek Barcik s. 91-108
Koncepcja samoobrony w prawie międzynarodowym w dobie "wojny z terroryzmem" Jacek Barcik s. 99-111
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w pracach VIII Grupy Roboczej Konwentu Europejskiego Jacek Barcik s. 116-127
"Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : aspekty polityczne i prawne", Jacek Barcik, Bydgoszcz-Katowice 2008 : [recenzja] Beata Maruszewska-Bieniek Jacek Barcik (aut. dzieła rec.) s. 123-125
Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności cywilnej Jacek Barcik s. 158-176
Iracki Trybunał Specjalny : część I Jacek Barcik s. 277-292