Znaleziono 1 artykuł

Aldona Bartczakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Komisji Ochrony Zabytków Oddziału Warszawskiego SHS w latach 1975-1977 Aldona Bartczakowa Ryszard Brykowski s. 133