Znaleziono 4 artykuły

Edyta Bartkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie w rodzinie według Janusza Korczaka Edyta Bartkowiak s. 83-105
Z tradycji szpitalnictwa w dawnej Polsce Edyta Bartkowiak s. 103-121
Obraz matki i macierzyństwa w przekazach źródłowych z historii wychowania Edyta Bartkowiak s. 271-294
Sierocińce zakonne w Drugiej Rzeczypospolitej : z badań nad dziejami opieki zastępczej (pozarodzinnej) w Polsce Edyta Bartkowiak s. 289-319