Znaleziono 7 artykułów

Piotr Bartkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego Piotr Bartkowiak Marcin Borkowski s. 5-20
Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha wartości na rynku usług szpitalnych Piotr Bartkowiak Jakub Domański s. 11-23
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania tworzenia Szpitalnych Grup Zakupowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce Piotr Bartkowiak Jakub Domański Oskar Luty s. 129-139
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjności Piotr Bartkowiak Jacek Jóźwiak s. 281-293
Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności we współczesnych organizacjach Piotr Bartkowiak Maciej Koszel s. 301-311
    Zacytuj
  • Udostępnij
Determinanty innowacyjności komercyjnych domów seniora Piotr Bartkowiak Marcin Boruta s. 443-455
Innowacyjność w działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwami komunalnymi Piotr Bartkowiak s. 455-464