Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Bartnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Abisyńskie próby nawiązania stosunków z Polską w okresie międzywojennym Andrzej Bartnicki s. 104-110
"Pierwszy front II wojny światowej", Andrzej Bartnicki, Warszawa 1971 : [recenzja] Robert Mroziewicz Andrzej Bartnicki (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Pakt Wschodni : z historii stosunków międzynarodowych 1934-1935", Jarosław Jurkiewicz, Warszawa 1963 : [recenzje] Andrzej Bartnicki Jarosław Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 546-548
"Historia Etiopii", Andrzej Bartnicki, Joanna Mantel-Niećko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Małgorzata Dehnel Andrzej Bartnicki (aut. dzieła rec.) Joanna Mantel-Niećko (aut. dzieła rec.) s. 704-707
"Russia and Britain in Persia 1845-1914 : a study in imperialism", F. Kazemzadeh, New Haven-London 1968 : [recenzja] Andrzej Bartnicki F. Kazemzadeh (aut. dzieła rec.) s. 727-732