Znaleziono 10 artykułów

Bartosz Bartosiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadlokalnym na potrzeby planistyczne – przykład województwa łódzkiego Bartosz Bartosiewicz s. 38-51
Planowana obwodnica Szadku na tle układu drogowego miasta Bartosz Bartosiewicz Krzysztof Paczkowski s. 155-170
"Czasami żartuję, że moje miasto nazywa się Sade'k, od imienia jednej z moich ulubionych piosenkarek, tej od "Smooth operator" - z Markiem Niedźwieckim w rozmowie o Szadku Bartosz Bartosiewicz Marek Niedźwiecki s. 161-163
Przemiany przestrzenno-funkcjonalne małych miast w Polsce w okresie transformacji ustrojowej Bartosz Bartosiewicz s. 179-188
Źródła finansowania komunalnych inwestycji infrastrukturalnych – przykład gminy Szadek Bartosz Bartosiewicz s. 179-188
Ks. prałat Adolf Reizer - były proboszcz parafii Szadkowskiej Bartosz Bartosiewicz Adolf Reizer s. 189-191
Antoni Leopold – rozmowa z ostatnim przedwojennym właścicielem Rzepiszewa Bartosz Bartosiewicz s. 201-204
Prof. dr hab. Wiesław Puś – rektor uniwersytetu wywodzący się z regionu szadkowskiego Bartosz Bartosiewicz Wiesław Puś s. 207-212
Infrastruktura komunalna na terenie gminy Szadek - stan obecny i kierunki rozwoju Bartosz Bartosiewicz s. 219-235
Maria Sarnik-Konieczna – szadkowianka – architekt – konserwator zabytków Bartosz Bartosiewicz Maria Sarnik-Konieczna s. 263-274