Znaleziono 10 artykułów

Maciej Basiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ojcostwo Abrahama w świetle tekstów patrystycznych Maciej Basiuk s. 207-221
"The Liberating Image : The Imago Dei in Genesis 1", J. Richard Middleton, Brazos 2005 : [recenzja] Maciej Basiuk J. Richard Middleton (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Abraham : Trials of Family and Faith", Terence E. Fretheim, Columbia 2007 : [recenzja] Maciej Basiuk Terence E. Fretheim (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Interdyscyplinarna konferencja naukowa Genesis (1-3) – teologia, antropologia, kosmologia : inspiracje, recepcje, analizy Maciej Basiuk s. 248-252
„Uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość”(Ga3,6) : droga wiary Abrahama w tradycji biblijnej Maciej Basiuk s. 256-263
Sympozjum Jan Paweł II – Pasterz i Pielgrzym : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 16 X 2008 r. Maciej Basiuk s. 282-284
Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Pwt 8,3) : Słowo Boże w życiu i misji Kościoła : Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 23-25 X 2008 r. Maciej Basiuk s. 285-291
Jedność między ludźmi w świetle opowiadania o wieży Babel Maciej Basiuk s. 450-461
Sprawozdanie z 7. Walnego zebrania stowarzyszenia biblistów Polskich i 48. sympozjum biblistów Polskich (Tarnów, 7 września 2010 oraz 8 – 9 września 2010) Maciej Basiuk s. 496-498
"Życie religijne w Biblii", G. Witaszek, Lublin 1999 : [recenzja] Maciej Basiuk G. Witaszek (aut. dzieła rec.) s. 544-546