Znaleziono 4 artykuły

Manfred Bator

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fotoobrazy i ich znaczenia Manfred Bator s. 49-51
Medium, obraz czy lustro natury? Głos w dyskusji Manfred Bator s. 115-132
Medium? Painting? Or mirror of nature? A voice in the discussion Manfred Bator s. 135
Obraz czyli widzenie i myślenie z wyobraźni Manfred Bator s. 137-141