Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Bednarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność naukowo-badawcza archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2010 Jerzy Bednarek s. 9-26
Od Redakcji Jerzy Bednarek s. 11-12
Przestępczość wśród funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w latach 1946–1950 w ocenie Biura do spraw Funkcjonariuszy MBP Jerzy Bednarek s. 141-207
Oddział Franciszka Olszówki "Otta" : z dziejów powojennej konspiracji antykomunistycznej Jerzy Bednarek s. 197-219
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Sowiecki system obozów i więzień : forma represji politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku, Łódź, 3–4 listopada 2011 r. Jerzy Bednarek Joanna Karbarz-Wilińska s. 214-221
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - bilans dotychczasowych dokonań" : Łódź, 9-10 listopada 2005 r. Jerzy Bednarek s. 250-254