Znaleziono 5 artykułów

Marlena Bednarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane dwudziestowieczne powieści dla dziewcząt - próba charakterystyki historyczno-literackiej i ich recepcji społecznej (współcześnie) Marlena Bednarska s. 5-17
Moderators of Job Characteristics : Job Satisfaction Relationship in the Tourism Industry Marlena Bednarska s. 9-24
Scenariusze rozwoju popytu turystycznego : implikacje dla rynku pracy w turystyce Marlena Bednarska s. 43-53
Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych : identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru Marlena Bednarska Marcin Olszewski s. 331-341
Uwarunkowania postaw wobec pracy w gospodarce turystycznej w kontekście kreowania kapitału klienta Marlena Bednarska Marcin Olszewski s. 387-398