Znaleziono 4 artykuły

Eleonora Bergman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia budowy miasta Bieżunia Eleonora Bergman s. 15-44
Synagogi i cmentarze żydowskie na Mazowszu Eleonora Bergman s. 76-92
Drewniana synagoga : z problematyki badań nad drewnianą architekturą sakralną w Polsce Eleonora Bergman Ryszard Brykowski s. 112-117
Kurs Konserwacji Architektury ICCROM 1982 Eleonora Bergman s. 301