Znaleziono 7 artykułów

Gabriela Besler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie" : komentarz z punktu widzenia etyki ogólnej Gabriela Besler s. 26-31
Tomizm egzystencjalny M.A. Krąpca a filozofia analityczna P.F. Strawsona - wzajemna krytyka Gabriela Besler s. 41-51
Metafizyka Petera Frederica Strawsona Gabriela Besler s. 129-144
Gottlob Frege o liczbie : przyczynek do określenia roli, jaką dla filozofów pełni historia matematyki Gabriela Besler s. 133-164
Problemy związane z określeniem metody filozoficznej Gabriela Besler s. 160-172
Presupozycja w ontologii P.F. Strawsona Gabriela Besler s. 163-171
"Spór o koncepcję metafizyki : Tomizm egzystencjalny M.A. Krąpca", Gabriela Besler, Katowice 2002 : [recenzja] Ignacy Dec Gabriela Besler (aut. dzieła rec.) s. 201-202