Znaleziono 4 artykuły

Kamila Biały

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Professional Biographies of Polish Corporation Workers in the Late Capitalist World Kamila Biały s. 46-66
Możliwości i ograniczenia przekraczania granic między dyscyplinami naukowymi – na przykładzie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej i interpretatywnie zorientowanej socjologii Kamila Biały s. 50-61
Między teorią socjologiczną i praktyką badawczą krytycznej analizy dyskursu – na przykładzie studium przypadku z obszaru systemu szkolnictwa wyższego Kamila Biały s. 86-111
Uniwersytet w warunkach rynkowych – z punktu widzenia krytycznej analizy dyskursu Kamila Biały s. 147-157