Znaleziono 7 artykułów

Hanna Bias

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Hanna Bias s. 107-118
65. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML (Rzym, 3–8 lipca 2016 r.) Hanna Bias s. 149-154
Sprawozdanie z "Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych", (Katowice, 25-26 października 2011 roku) Hanna Bias Martyna Darowska s. 152-154
Sprawozdanie z konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML w Wiedniu, 25 lipca - 2 sierpnia 2013 roku Hanna Bias s. 161-163
Noc Muzeów w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Katowice 17 maja 2014 r. Hanna Bias Ewa Warząchowska s. 197-201
Kościelne zbiory muzyczne w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach : rekonesans badawczy Hanna Bias s. 289-296
"Ochrona i konserwacja organów zabytkowych na tle rozwoju sztuki organmistrzowskiej : wybrane problemy", Marek Urbańczyk, Katowice 2011 : [recenzja] Hanna Bias Marek Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 303-306