Znaleziono 11 artykułów

Beata Bieńkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postrzeganie działalności gospodarczej przez studentów Beata Bieńkowska s. 21-31
Fundusze poręczeniowe jako wsparcie dla finansowania działalności MSP : (Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych) Beata Bieńkowska s. 28-35
Stanowisko prawne oskarżyciela publicznego w polskim procesie karnym : kilka uwag na tle zasady kontradyktoryjności Beata Bieńkowska s. 57-64
Ethical dilemmas – family and non-family business approach Beata Bieńkowska s. 73-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawo oskarżonego do obrony w państwach socjalistycznych Beata Bieńkowska s. 132-143
Satysfakcja z pracy w grupie właścicieli firm rodzinnych sektora MMSP w powiecie bielskim Beata Bieńkowska s. 149-159
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyzwania dla zarządzania kapitałem ludzkim w niepublicznych placówkach oświatowych Beata Bieńkowska s. 245-256
Family owned businesses and SMEs sector – facts, figures and the challenge Beata Bieńkowska s. 251-262
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena wybranych źródeł finansowania działalności – opinie właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych Beata Bieńkowska s. 261-271
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firma rodzinna jako ścieżka kariery zawodowej w opinii studentów Beata Bieńkowska s. 309-323
  Zacytuj
 • Udostępnij
Branża transportowa jako środowisko działania firm rodzinnych Beata Bieńkowska s. 317-331
  Zacytuj
 • Udostępnij