Znaleziono 4 artykuły

Monika Bielińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wer sind Adressaten allgemeiner einsprachiger Wörterbücher des Deutschen als Fremdsprache? Monika Bielińska s. 223-236
Słownik pośrednikiem między kulturami : analiza jednojęzycznych słowników języka niemieckiego jako obcego Monika Bielińska s. 255-266
"Unilex. Universitätswörterbuch Deutsch-Polnisch. Ein Leitfaden zur studentischen Mobilität. Słownik uniwersytecki niemiecko-polski. Poradnik mobilności studenckiej", Agnieszka Błażek, Aleka Rapti, Burkhard Schaeder, Warszawa 2010 : [recenzja] Monika Bielińska Agnieszka Błażek (aut. dzieła rec.) Aleka Rapti (aut. dzieła rec.) Burkhard Schaeder (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Ideologie und Lexikographie. Die Ideologisierung des >Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache< von Ruth Klappenbach und Wolfgang Steinitz", Lech Zieliński, Frankfurt am Main 2010 : [recenzja] Monika Bielińska Lech Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 460-462