Znaleziono 8 artykułów

Roman Biliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania spoiw malowideł olejnych oraz mikroanalityczne metody ich identyfikacji Roman Biliński s. 19-34
Z piśmiennictwa obcego naukowo-technicznego za II i III kwartał 1962 r. Roman Biliński s. 69-72
Z piśmiennictwa obcego naukowo-technicznego i konserwatorskiego za II kwartał 1963 r. Roman Biliński s. 78-80
Z piśmiennictwa obcego, techniczno-konserwatorskiego za IV kwartał 1962 r. Roman Biliński s. 78-80
Ocena przydatności niektórych tworzyw winylowych do konserwacji zabytków Roman Biliński s. 81-92
Publikacje techniczno-konserwatorskie (1961 r.) Roman Biliński s. 81-83
Z piśmiennictwa obcego naukowo-technicznego i konserwatorskiego za I kwartał 1963 r. Roman Biliński s. 81-83
Z piśmiennictwa obcego, techniczno-konserwatorskiego za rok 1961 i I kwartał 1962 r. Roman Biliński s. 92-93