Znaleziono 7 artykułów

Magdalena Biniaś-Szkopek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mid-twelfth-century Poland between East and West – conflicts, alliances, marriages Magdalena Biniaś-Szkopek s. 15-35
Działalność fundacyjna i donacyjna Bolesława IV Kędzierzawego Magdalena Biniaś-Szkopek s. 41-45
Kolejny „efekt śnieżnej kuli”, czyli czy możemy mówić o wpływach czeskich w Polsce u progu rozbicia dzielnicowego? Magdalena Biniaś-Szkopek s. 100-115
Projekt "Najcenniejsze klejnoty kultury - spotkania kórnickie": kontynuacja w roku 2014 Magdalena Biniaś-Szkopek s. 217-219
Spotkanie poświęcone nowej książce profesora Gerarda Labudy pt. "Szkice historyczne X i XI wieku" oraz stuleciu wydania "Szkiców historycznych XI wieku" Tadeusza Wojciechowskiego - Poznań, 14 XII 2004 r. Magdalena Biniaś-Szkopek s. 235-237
"Poland, Holy War and the Piast Monarchy", Darius von Güttner-Sporzyński, Turnhout 2014 : [recenzja] Magdalena Biniaś-Szkopek Dariusz von Güttner-Sporzyński (aut. dzieła rec.) s. 236-242
"Jan Luksemburski : dzieje burzliwego żywota i bohaterskiej śmierci króla Czech i hrabiego Luksemburga w 21 odsłonach", Wojciech Iwańczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Magdalena Biniaś-Szkopek Wojciech Iwańczak (aut. dzieła rec.) s. 257-261