Znaleziono 1 artykuł

Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A paradoxal asimilación da actividade teatral anterior á Guerra Civil no momento refundacional do teatro galego Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes s. 89-99