Znaleziono 1 artykuł

Il. Ja. Blacher

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Istorija biołogii. S naczała XX wieka do naszich dniej", Il. Ja. Blacher, Moskwa 1975 : [recenzja] Wanda Grębecka Il. Ja. Blacher (aut. dzieła rec.) s. 156-158