Znaleziono 4 artykuły

Beata Bociek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia brzydoty", pod red. Umberto Eco, Poznań 2007 : [recenzja] Beata Bociek Umberto Eco (aut. dzieła rec.) s. 279-283
Twórczość artystyczna jako ujawnienie kondycji psychiczno-egzystencjalnej człowieka na przykładzie życia i twórczości Edwarda Muncha Beata Bociek s. 285-304
Naturalne i nadprzyrodzone znaczenie symboliki światła w malarstwie okresu baroku Beata Bociek s. 409-424
"Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji", John Gage, tł. Joanna Holzman, Kraków 2008 : [recenzja] Beata Bociek John Gage (aut. dzieła rec.) Joanna Holzman (aut. dzieła rec.) s. 437-443