Znaleziono 4 artykuły

Janusz Boczar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Status metodologiczny redukcji filozoficznych Janusz Boczar s. 45-51
Spór między Machem a Einsteinem w świetle filozofii recentywizmu Janusz Boczar s. 61-67
Nowo odkryte rękopisy Leibniza Janusz Boczar s. 143-144
Metodologiczne implikacje założeniowości w nauce Janusz Boczar s. 183-189