Znaleziono 3 artykuły

Izabela Bogdan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyka w szkołach łacińskich Królewca w XVI i pierwszej połowie XVII wieku Izabela Bogdan s. 37-55
"Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI-wiecznym Królewcu", Izabela Bogdan, Toruń 2002 : [recenzja] Zenona Rondomańska Izabela Bogdan (aut. dzieła rec.) s. 107-109
Na marginesie recenzji Zenony Rondomańskiej Izabela Bogdan s. 589-592