Znaleziono 4 artykuły

Monika Bogdanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ujarzmianie Foucaulta Monika Bogdanowska s. 132-139
Krytyka i prawo : o dyskursie filozoficznym Emmanuela Lévinasa Monika Bogdanowska s. 132-139
Poznanie-interpretacja-konserwacja dzieła sztuki na przykładzie rzeźby "Matka Boska" ze Staromieścia Monika Bogdanowska s. 139-143
"Komentarz i komentowanie : zagadnienia konstrukcji tekstu", Monika Bogdanowska, Katowice 2003 : [recenzja] Maciej Michalski Monika Bogdanowska (aut. dzieła rec.) s. 232-238