Znaleziono 2 artykuły

Marcin M. Bogusławski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Homo platonicus" - wolny czy zniewolony? Bataille'owska de(kon)strukcja platońskiego mitu solarnego Marcin M. Bogusławski s. 169-200
Homo sacer w świecie chaosu : szkic o związkach Agambena z Nancym i Serres’em Marcin M. Bogusławski s. 203-223